Stichting Peribosch

medisch wetenschappelijk onderzoek

voor kindergeneeskunde

  


     Welkom op de website van de Stichting Peribosch, een stichting die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar veel voorkomende ziekten en problemen bij kinderen. De Stichting Peribosch werd in 1992 opgericht door een aantal kinderartsen in `s-Hertogenbosch. Door kinderartsen voor kinderen dus! Maar dat werk is alleen mogelijk door uw steun. Op deze website vindt u meer informatie over doel en werkwijze van de stichting, en over de manier waarop u ons, en dus de kinderen, tot steun kunt zijn.


     De statuten van de Stichting Peribosch zijn vastgesteld per notariële akte op 2 juli 1992 ten kantore van de notarissen P. Mertens en Mr. H.J.F. van Susante te Boxtel. Een kopie van de volledige akte is op te vragen bij de stichting (info@peribosch.nl). Een uittreksel van de belangrijkste punten vindt u hier.


     Uittreksels uit de jaarrekeningen vindt u hier. De volledige versies zijn op te vragen via een e-mail aan info@peribosch.nl. Het beleid van de Stichting is, conform de statuten: geen beloning van enige aard voor bestuurlijk werk door de bestuursleden; volledig besteden van de gelden aan de doelstelling, te weten wetenschappelijk onderzoek bij kinderen (anno 2018 is met name prof. de Vries actief, met onderzoek op het gebied van afweerstoornissen en downsyndroom).


     Informatie over grote en kleine onderzoeksprojecten die gefinancierd zijn door de Stichting Peribosch  vindt u hier. De meest recente projecten staan als eerste vermeld. Via dit project archief kunt u verder terugkijken in de tijd.


     Het bestuur van de Stichting Peribosch wordt gevormd door drie kinderartsen, prof. dr. E. de Vries (voorzitter), J.W.F.M. Jacobs en E.G.A.H. van Mil. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding van enige aard.